ข่าวทั้งหมด

วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และ KTIS Group...

เพิ่มเติม
ม.เจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานเฉลิมฉลองและแสดงผลงานในรอบปี...

เพิ่มเติม
งานเฉลิมฉลองวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 21ปี...

เพิ่มเติม
พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา...

เพิ่มเติม
ท่านปรีชา อรรถวิภัชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล...

เพิ่มเติม
ผู้บริหาร คณาจารย์...

เพิ่มเติม
อาจารย์แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง...

เพิ่มเติม
คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล...

เพิ่มเติม
ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
อ.ภาคสกร รักกลัด...

เพิ่มเติม
แพทย์หญิง ปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดี...

เพิ่มเติม
#บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับเกียรติจาก Mr.Lawrence Lua...

เพิ่มเติม
วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี...

เพิ่มเติม
‹ Previous 1234 Final »