ข่าวทั้งหมด

คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล...

เพิ่มเติม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ...

เพิ่มเติม
วงดนตรีลูกทุ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ โดย...

เพิ่มเติม
ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และ อาจารย์ ดร...

เพิ่มเติม
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์...

เพิ่มเติม
อ.ภิรมย์พร แสงสุริยาโรจน์...

เพิ่มเติม
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด...

เพิ่มเติม
29 พฤศจิกายน 2559.. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี...

เพิ่มเติม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...

เพิ่มเติม
อ.ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน...

เพิ่มเติม
ในวันที่ 19 พ.ย. 59 นี้ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาคณะอาจารย์...

เพิ่มเติม
อ.วิบูลย์ บุญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์...

เพิ่มเติม
กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557- 2558

เพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะเข้าพิธีรับประทานปริญญาบัตรทุกท่านค่ะ

เพิ่มเติม
‹ Previous 12 Final »