ข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร คณาจารย์...

เพิ่มเติม
อาจารย์แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง...

เพิ่มเติม
คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล...

เพิ่มเติม
ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
อ.ภาคสกร รักกลัด...

เพิ่มเติม
แพทย์หญิง ปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดี...

เพิ่มเติม
#บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับเกียรติจาก Mr.Lawrence Lua...

เพิ่มเติม
วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี...

เพิ่มเติม
อ.ภาคสกร รักกลัด...

เพิ่มเติม
แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน...

เพิ่มเติม
#ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ...

เพิ่มเติม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) พร้อมคณะข้าราชการ ทหาร...

เพิ่มเติม
ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดี...

เพิ่มเติม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ...

เพิ่มเติม
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8...

เพิ่มเติม
‹ Previous 1234 Final »