ข่าวทั้งหมด

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศินี บัวดิศ...

เพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุรพงษ์ วิริยะ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ผศ.ดร.ทศพล ธีฆะพร...

เพิ่มเติม
เรื่องต้องรู้ เพื่อสู้กับ COVID-19 1 โดย...แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ จำนวน 2 ท่าน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ กมลสินธุ์ 2...

เพิ่มเติม
คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์...

เพิ่มเติม
คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์...

เพิ่มเติม
การแสดงถวายพระพรจากลูกๆนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

เพิ่มเติม
ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
พิธีบายศรีสู่ขวัญลูกเจ้าพระยา-วิริยาลัยน้อมบูชาพระคุณครู ได้รับเกียรติจาก ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ...

เพิ่มเติม
ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ...

เพิ่มเติม
รำบูชาพระคุณครูโดยนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

เพิ่มเติม
ลูกเจ้าพระยา-วิริยาลัยน้อมบูชาพระคุณครู ได้รับเกียรติจาก ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ...

เพิ่มเติม
อ.ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงปราณี...

เพิ่มเติม
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ( 23 July 2019 ) ตรงกับวันอังคาร แรม 7 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีกุน ภุมวาร(ภ) อาสาธมาส เอกศก จุลศักราช 1381, คริสตศักราช 2019 ,...

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์...

เพิ่มเติม
‹ Previous 12345 Final »