คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามี 3 คณะ ด้วยกัน ปริญญาโทและปริญญาเอกและ 21 สำนักงาน