ลูกเจ้าพระยา-วิริยาลัยน้อมบูชาพระคุณครู ได้รับเกียรติจาก ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี