ผู้ก่อตั้ง


 

คุณพ่อจรูญ ศิริวิริยะกุล

ผู้ก่อตั้ง

พ่อตัวอย่างจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2539

 

คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล

ผู้ก่อตั้ง

แม่ดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2535ครอบครัวตัวอย่าง ปี พ.ศ.2537 ประธานกลุ่มบริษัทในเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และโรงเรียนในเครือวิริยาลัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อตั้งขึ้นโดยคุณพ่อจรูญ และคุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุลร่วมกับคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือกว่า 20 บริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงทั้งในวงการราชการและธุรกิจเอกชนและนักวิชาการระดับชาติ เพื่อสนองศรัทธาของชุมชนและความปรารถนาของผู้ปกครอง ศิษย์เก่าชาววิริยาลัย ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคในการสืบสานสู่การศึกษา ในระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบจากบานเดิมในการผลิตทรัพยากรบุคคลระดับอนุปริญญาของโรงเรียนในเครือ “วิริยาลัย” อันได้แก่

  • โรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์
  • โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์

  • "ซึ่งเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ"