วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ( 23 July 2019 )
ตรงกับวันอังคาร แรม 7 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีกุน 
ภุมวาร(ภ) อาสาธมาส เอกศก จุลศักราช 1381, 
คริสตศักราช 2019 , มหาศักราช 1941
รัตนโกสินทร์ศก 238 , สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร

อาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

บันทึกเทปถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ถวายความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันแม่แห่งชาติ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลก