อ.ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ร่วมพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสำนักบริหารจรูญ-หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา