รำบูชาพระคุณครูโดยนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์