ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ประธานในพิธีลูกเจ้าพระยา-วิริยาลัยน้อมบูชาพระคุณครู ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ