ข่าวทั้งหมด

ในวันที่ 19 พ.ย. 59 นี้ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาคณะอาจารย์ เข้าร่วมรับชมนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ ณ...

เพิ่มเติม
อ.วิบูลย์ บุญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้...

เพิ่มเติม
กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557- 2558

เพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะเข้าพิธีรับประทานปริญญาบัตรทุกท่านค่ะ

เพิ่มเติม
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา...

เพิ่มเติม
ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา...

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดกิจกรรม ...."เปล่งเสียงร้องให้ก้องโลก"....

เพิ่มเติม