ข่าวทั้งหมด

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Rosendo Gualdo และ Dr...

เพิ่มเติม
อ.ภาคสกร รักกลัด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยารับเกียรติบัตรจากท่านอภิสรรค์ สง่าศรี...

เพิ่มเติม
แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลังมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...

เพิ่มเติม
#ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ...

เพิ่มเติม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) พร้อมคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

เพิ่มเติม
ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลูกเจ้าพระยา-วิริยาลัยน้อมบูชาพระคุณครู

เพิ่มเติม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รับเกียรติจากดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล...

เพิ่มเติม
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์...

เพิ่มเติม
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นาวสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ ประธานชมรมฯ คนปัจจุบัน...

เพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ ดร.ดารัตน์...

เพิ่มเติม
ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแสดงความยินดีกับนักศึกษาสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE...

เพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาร่วมกับ KTIS GROUP จัดดำเนินโครงการค่าย ASEAN EXCELLENT CAMP (AEC) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17– 19 กรกฎาคม 2561 ตอน : เติบโตอย่างมั่นคง.....

เพิ่มเติม
ยินดีกับความสำเร็จลูกๆชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2 ได้เป็นผลสำเร็จ

เพิ่มเติม