ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3...

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย"  โดยมี...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

08

11 2018

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรนิติศาสรต์ ณ ห้องเรียน 321 (8-9 พฤศจิกายน 2561)

08

11 2018

- เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

05

11 2018

- ค่ายเรียนรู้กายใจ รุ่นที่ 1 ณ สวนธรรมธาราศรัย (5-7 พฤศจิกายน 2561)

05

11 2018

- สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการ ฯ ให้กับบริษัท เกษตรไทยฯ (5-6 พฤศจิการยน 2561)

05

11 2018

- โครงการเสริมทักษะและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

29

10 2018

- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับปฏิบัติการให้กับฝ่ายไร้ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (29-30 ตุลาคม 2561)

28

10 2018

- ปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 2 (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์) ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

23

10 2018

- ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์