-->

เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

06

08 2022

- งานสองเสื้อปากน้ำโพ 2020 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (6-8 ส.ค. 2565)

01

08 2022

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักศูตร (1-9 ส.ค. 2565)

28

07 2022

- งานมหกรรมรวมผลสมาชีก TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี (28-31 ก.ค. 2565)

24

07 2022

- พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

23

07 2022

- เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา

16

07 2022

- เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา

09

07 2022

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

03

07 2022

- รายงานตัวและลงทะเบียน หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู