มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย"  โดยมี...

TO BE NUMBER ONE ม.เจ้าพระยาพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2

นายธนวัฒน์ สร้อยดี นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาชั้นปีที่4 คณะบริหารและการจัดการ...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

17

07 2018

- ค่าย Asean Excellent Camp (AEC) ครั้งที่ 3 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (17-19 กรกฎาคม 2561)

13

07 2018

- ประกวดชมรม To Be Number One รอบมหกรรม ณ อิมแพค เมืองทองธานี (13-15 กรกฎาคม 2561)

13

07 2018

- แก้วสารพัดนึก ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

12

07 2018

- สาขาวิชานิติศาสตร์อบรมโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

05

07 2018

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560 (5-7,9-11,20-22 กรกฎาคม 2561)

26

06 2018

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม TO BE NUMBER ONE ป้องกันยาเสพติด เพื่อลูกเจ้าพระยาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ยุค THAILAND 4.0 ณ หอประชุมเจ้าพระยา – วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ (26 – 27 มิถุนายน 2561)

24

06 2018

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ณ เจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์

21

06 2018

- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561