มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย"  โดยมี...

TO BE NUMBER ONE ม.เจ้าพระยาพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2

นายธนวัฒน์ สร้อยดี นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาชั้นปีที่4 คณะบริหารและการจัดการ...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

19

08 2018

- สัมมนาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

18

08 2018

- หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนสวรรค์ประชากร (18-19 สิงหาคม 2561)

17

08 2018

- ตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาปีการศึกษา 2560 (17-19 สิงหาคม 2561)

17

08 2018

- หลักสูตรนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย ณ จังหวัดพิษณุโลก

09

08 2018

- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (9-11,13,16-19 สิงหาคม 2561)

05

08 2018

- โครงการลูกเจ้าพระยา-วิริยาลัยน้อมบูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

02

08 2018

- ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

17

07 2018

- ค่าย Asean Excellent Camp (AEC) ครั้งที่ 3 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (17-19 กรกฎาคม 2561)