คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆในงานเทิดพระคุณแม่