ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้จัดทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมอบให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเพื่อเป็นทุนการศึกษา ดังนี้