สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น

คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์มีการนัดประชุมนักศึกษาในสาขาเกี่ยวกับการแบ่งการจัดทำโครงการตลาดนัดรัฐประศาสนศาตร์  เป็นโครงการชิ้นแรกที่ให้นักศึกษาฝึกในเรื่องการเป็นนักบริหารและจัดการในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่ทั้งนี้ก็ยังอยู่ในการวางแผนการเตรียมงานและจัดทำโครงการหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : pad@cpu.ac.th

Home