พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และมอบ Computer notebook ให้แก่นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2561ภายในกำหนดในงานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 21ปี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 38ปี