มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
                                       Home    Contact     Map     Th / EN / CN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

 

 

 

 

 

  • 04 สิงหาคม 2560 : - นักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแสดงพิธีปิด
  • 05 สิงหาคม 2560 : - งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • 07-09 สิงหาคม 2560 : - จัดอบรมให้พนักงาน KTIS GROUP ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • 17-18 สิงหาคม 2560 : - งานนวัตกรรม KTIS GROUP ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • 19 สิงหาคม 2560 : - งานกีฬา KTIS GROUPS 2017 และงานเลี้ยง ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ "ประดิษฐ์กิจกรรม" และเจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา