ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์คิวงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

11  กรกฏาคม  2556   งานไหว้ครู มจพ.

13-15  กรกฏาคม  2556 โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพกเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

19  กรกฏาคม  2556  แห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2556

 

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5633-4236, 0-5633-4714
โทรสาร : 0-5633-4719
E-mail : chaopraya@cpu.ac.th

Home