ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์คิวงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

1 ตุลาคม 2558 งานวันชาติจีน

3-4 ตุลาคม 2558 งาน KTIS THANK PRESS PARTY

13 ตุลาคม 2558 กีฬาคณะ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

29-30 ตุลาคม 2558 งานกีฬา KTIS เกมส์

31 ตุลาคม 2558 งาน KTIS

 

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5633-4236, 0-5633-4714
โทรสาร : 0-5633-4719
E-mail : chaopraya@cpu.ac.th

Home