บัณฑิตวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
 
ปฏิทินการศึกษimage_new\icon\gif
 
   
 
CPU Intranet
E-Learning
 
     
 

 2 กรกฎาคม 2553 - ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

3 กรกฎาคม 2553 - ฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ
  - งานฉลองบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

5 กรกฎาคม 2553 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาเจ้าพระยา
ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

5-9  กรกฎาคม  2553 - เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 หลักสูตรที่ 4
“บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา” ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา


../jkl/images/w1.gif ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสหกิจศึกษา image_new\icon\gif
../jkl/images/w1.gif ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2553 image_new\icon\gif
../jkl/images/w1.gif แนะนำ เว็บไซต์โรงแรมแกรนด์วิษณุ นครสวรรคimage_new\icon\gif
../jkl/images/w1.gif แนะนำเว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd)
../jkl/images/w1.gif บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน หากต้องการเปลี่ยน Password การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย สามารถศึกษาข้อแนะนำเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม
../jkl/images/w1.gif วงดนตรีลูกทุ่งนักศึกษา มจพ. ชนะเลิศระดับประเทศ
 
อ่านข่าวย้อนหลัง


งานฉลองบัณฑิต ปีการศึกษา 2551
วันที่ 3 กรกฎาคม 2553งานพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 5 กรกฎาคม 2553

โครงกา
รสร้างเสริมจริยธรรมนักศึกษา
เพื่อการพัฒนาตน
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2553ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 6 มิถุนายน 2553
 

 

cat 5 cable
www.free-counter-plus.com

 


 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 13/1 ม.6 ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ 0-5633-4236 ,โทรสาร. 0-5633-4719  E-mail :: chaopraya@cpu.ac.t
เปิดเว็บขายของ
ออกแบบและจัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา © 2009 Chaopraya University All Rights Reserved | Best view 1024x768 pixels
-
=